Praca Portugalia

Jak uznawane są zagraniczne dyplomy i kwalifikacje zawodowe 

W Portugalii funkcjonują tzw. zawody regulowane, których podjęcie bądź wykonywanie bądź wykonywanie uwarunkowane spełnieniem wymogów określonych w konkretnych przepisach prawnych. Aktualnie obowiązuje Ustawa nr 9 z dnia 4 marca 2009 r. Zgromadzenia Republiki. W jej  ramach do obowiązującego w portugalskiego prawa wdrożono przepisy Dyrektywy 005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zasady zawarte w Dyrektywie Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. Przepisy te są kluczowe dla takich zawodów jak: lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt.

Do innych zawodów regulowanych w Portugalii należą: psycholog, inżynier, agent nieruchomości przemysłowych, urzędnik marynarki wojennej czy nauczyciel szkoły średniej. Przepisy prawa ustalają, że jeśli osoba przybywająca do Portugalii do pracy chce podjąć zawód regulowany, którego wykonywanie jest zależne od posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, właściwy organ państwowy wydaje wnioskodawcy zaświadczenie potwierdzające. Jeśli podejmowany zawód nie podlega regulacji portugalskiego prawa niezbędne jest dokonanie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w swoim kraju. W tym celu należy się zwrócić do jednej z instytucji: Instytutu Zatrudnienia i Doskonalenia Zawodowego tzw. IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), Biura Pośrednictwa Pracy (tzw. Centros de Emprego) oraz Głównego Inspektoratu Pracy (Inspecção Geral do Trabalho).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *