Praca Portugalia

Możliwości podjęcia stażu w Portugalii

praktyki staż w Portugalii

Jedną z alternatyw na pracę w Portugalii jest skorzystanie z ogólnodostępnych praktyk czy staży. Część szkół wyższych Portugalii wysyła swoich studentów już w trakcie studiów na staże. W Portugalii jest cała masa firm, instytucji i przedsiębiorstw, które dają możliwość pracy w charakterze praktyk czy staży. Dla Polaków, którzy pragną podjąć zatrudnienie w Portugalii jest to jedna z możliwości pierwszych kroków w karierze zawodowej w tym kraju.

Jednym ze sposobów na podjęcie stażu w Portugalii jest skorzystanie z różnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej, należy do nich między innymi: program Socrates. Inicjatywa ta wspiera współpracę we wszystkich obszarach edukacji. W ramach programu Sokrates studenci mogą ubiegać się o uzyskanie grantów na zagraniczne studia, nauczanie, odbycie stażu lub szkolenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej, w tym Portugalii.

Inicjatywa Leonardo da Vinci jest częścią programu Uczenie się przez całe życie. Głównym założeniem projektu jest podnoszenie mobilności pracowników na rynku pracy Europy. Inicjatywie tej służy szereg nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach tego projektu absolwenci i pracownicy mogą odbywać staże i praktyki w Europie.

Ciekawą alternatywą jest bezpłatna praktyka lub staż w placówce Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Lizbonie. Ambasada nie pokrywa jednak kosztów związanych z przyjazdem i zakwaterowaniem. Propozycja ta skierowana jest głownie do osób pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe z zakresu dyplomacji czy administracji rządowej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *