Praca Portugalia

Praca w Portugalii – CV, list motywacyjny

Najbardziej popularną formą rekrutacji do pracy w Portugalii jest rozmowa kwalifikacyjna. Nawet ja zanim rozpocząłem moją pierwszą pracę w restauracji wuja Perdro, odbyłem rozmowę z przyszłym szefem. I wbrew pozorom nasza konwersacja miała bardzo oficjalny charakter. Portugalczycy podchodzą bardzo poważnie do procesu rekrutacji nawet na najbardziej błahe stanowisko.

Jak wspominałem głównym sposobem wyboru pracowników jest konwersacja twarzą w twarz z przyszłym pracodawcą lub jego przedstawicielem. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną następuje po analizie dostarczonych dokumentów. Są to Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. Czasem wymagane jest dostarczenia także zdjęcia. Warto podkreślić, że CV powinno być zwięzłe (2-3 strony) i dostarczone na białym papierze A4. Warto poświęcić czas i dostosować treść CV do stanowiska, o które się ubiegamy. Krótką formę powinien posiadać także list motywacyjny. Zarówno CV, jak i list motywacyjny, a także dokumenty, które zabieramy do pracodawcy na pierwsze spotkanie: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, powinny być przetłumaczone na język portugalski, a przynajmniej angielski. Powszechną formą w aplikowaniu na wyższe stanowiska jest formularz Europass CV, jednak proces rekrutacji trwa ok. dwa miesiące. W wielu przypadkach kandydaci poddawani są testom osobowości i testom psychometrycznym. Czasem także stosowana jest grafologia. Są to przyjęte standardy w Portugalii. Podobnie jak w Polsce w niektórych wypadkach wymagane jest wykonanie badań lekarskich poświadczających czy dany pracownik może wykonywać konkretną pracę.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *