Praca Portugalia

System podatkowy – co musisz wiedzieć przyjeżdżając do pracy w Portugalii

Przybywając do pracy do Portugalii należy mieć świadomość obciążeń podatkowych, które wiążą się z uzyskiwaniem wynagrodzenia na terenie kraju, w którym pracujemy.

Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares IRS (Personal Income Tax) to podatek dochodowy, który jest płacony raz w roku, które czasowo przebywają na terenie Portugalii w celach zarobkowych lub są rezydentami. Za rezydenta uznawane są osoby, które przebywają w Portugalii przez co najmniej 183 dni. W systemie podatkowym Portugalii obowiązuje system PAYE (pay-as-you-earn), który nakłada obowiązek na pracodawcę odprowadzenia podatku przy wypłacie wynagrodzenia. Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona nie tylko od dochodów, ale także od stanu cywilnego i rodzinnego. Podobnie jak w Polce w na początku roku (w styczniu) pracodawca przekazuje pracownikowi zaświadczenie o uzyskaniach dochodach, która jest podstawą do rozliczenia zeznania podatkowego. Aktualne progi podatkowe wynoszą: 14,5% do zarobków do 7 000 Euro, 28,5% dla dochodów między 7 000 – 20 000, 37% dla 20 000 – 40 000, 45% 40 000 – 80 000, 48% dla rocznych dochodów powyżej 80 000. Podatkowi podlegają wszystkie dochody uzyskane przez osobę na terenie Portugalii. By uzyskiwać dochody w kraju corridy pracownik musi posiadać identyfikacyjny numer podatkowy NIF – número de contribuinte. Pracodawca nie wypłaci pensji pracownikowi, który nie posiada ww. numeru. Numer NIF można uzyskać w Biurze Podatkowym Tax Office lub Centrum Obsługi Klienta – Loja do Cidadão.

1 Comment

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *