Praca Portugalia

Zabezpieczenia społeczne w Portugalii

Ubezpieczenia społeczne obowiązują osoby zarejestrowane w Regionalnym Centrum Systemu Zabezpieczeń Społecznych (The Regional Social Security Centre). Na pracodawcę nałożony jest obowiązek zgłoszenia pracownika do systemu ubezpieczeń w przeciągu dwóch miesięcy od chwili zatrudnienia. Oczywiście wiąże się to z koniecznością odprowadzania składek za danego pracownika. Składka ta jest odprowadzana między 1 a 15 dniem miesiąca, po wypłaceniu wynagrodzenia. Dla większości pracowników wysokość składki wynosi  34,75% miesięcznego wynagrodzenia brutto. W tym 11% pochodzi z pensji pracownika, a pozostałe 23,75% to obciążenia pracodawcy. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane są też od 13 i 14 wynagrodzenia.

W 2014 r. w Portugalii podniesiono wiek emerytalny z 65 do 66 lat. By uzyskać prawo do świadczeń emerytalnych, nie wystarczy osiągnąć ww. wiek. Obowiązkowym warunkiem jest praca w Portugalii przez 15 lat i odprowadzanie przez ten czas regularnych składek do Regionalnego Centrum Zabezpieczeń Społecznych. Dodatkowym warunkiem jest potwierdzenie 120 dni składek zaksięgowanych z wynagrodzenia każdego uwzględnionego roku kalendarzowego.

W Portugalii funkcjonują dwa systemy emerytalne. Pierwszym jest  system finansowany z funduszy publicznych (składki skredytowane) i obejmuje on osoby, których przychody rodzinne były mniejsze niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W systemie składkowym z kolei wysokość wypłacanych świadczeń zależy od uzyskiwanego wynagrodzenia z 10 najkorzystniejszych lat.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *